. .
  .SWISSCOAT
  .STOK CAMLAR
  .ÖZEL İŞLEMLER
  - Görüş Kalitesi
  - Cam Kalınlığının ( İndex ) Önemi
  - Camın Dizaynı
  - Plastik mi ? Cam mı ?
  - Kolormatik Camlar
  - Renkli ( Boyalı ) Camlar
  - Anti-Refle Kaplama
  - U.V. Koruma
  - Su / Kir Tutmaz ( Hidrofobik ) Camlar
    Okuma ( Yakın ) Gözlüğü Seçerken
  - Kırılmaz Camlar
  - Göz Kontrolleri
  - Optik Çerçeveler
  .HAKKIMIZDA
 
. . . . ANA SAYFA . . . . OPTİK ÜRÜNLER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İLETİŞİM
 
     
Yaşa bağlı olarak yakındaki nesneleri görme yeteneğinin azalması olarak tanımlanan presbiyopi, herkesi mutlaka günün birinde gözlük kullanmak zorunda bırakacak. Bununla birlikte herkesin yakın görüş bozukluğu ve buna bağlı olarak ihtiyaç duyduğu cam tipi de farklı olacaktır. Tabii ki bu arada çeşitli gözlükleri kullananlar da olacaktır. Etrafımızdaki bir çok insanın yaptığı gibi, bir tane yakın için, bir tane de uzak için gözlük taşıyanlar olacaktır. Okuma gözlüğü kullandığınız sırada daha uzak mesafede bir cisme bakarsanız gözlüklerinizin üzerinden bakmanız gerekecektir. İşte bu nedenledir ki bazı yakın okuma gözlüklerinizin yalnızca alt bölümü görüş alanına sahiptir. Bununla birlikte bütün mesafeleri aynı cam üzerinde görerek hissedilen konfor hiçbir şeyle karşılaştırılamaz.
.
Uzak ve yakın mesafeler arasında farklı noktalarda odaklanmayı sağlama olanağı uzak ve yakın objelere farklı olarak bakıldığında mevcuttur. Okrken gözler aşağıya doğru bakmaktadır ve sağ göz ile sol göz birbirine bu noktada daha yakındır. Bu nedenledir ki gözbebekleri bu durumda buruna doğru yaklaşır. Uzağa bakılmaya başlandıkça göz bebekleri tekrar eski pozisyonunu kazanmaya başlar. Diğer deyişle uzak görüş noktası göz bebeklerinin doğrudan baktığı nokta üzerindedir, yani farklı bir nokta üzerindedir. İşte bu
sebepledir ki, camın farklı noktalarına farklı diyoptriler yerleştirilebilir.
.
Aynı cam üzerinde farklı mesafeler için net görüş alınmak istendiğinde farklı diyoptri kombinasyonlarının bir arada olması gerekir. Bu tip camlar “multifokal” olarak adlandırılır. Farklı diyoptrilerle anlatılmak istenen şey, gözün farklı odaklanma mesafeleridir. Birden fazla odak noktası bulunmayan, hepimizin az-çok bildiği camlara da tek odaklı camlar denir. Bu camların yalnızca tek bir odağı vardır.
 
......... PROGRESİV CAMLAR
.
Eğer okuma gözlüğüne ihtiyacınız varsa size progresiv camları öneriyoruz. Progresiv cam tanımı yakın ve uzak mesafeler arasında yumşak geçişe imkan sağlayan ve camın üzerinde farklı noktalarda farklı mesafeler için görüş sağlayan camlardır. Bu bölümde progresiv camları olduğu kadar yakındaki objeleri daha net görmenize imkan tanıyacak diğer camları da anlatacağız.
.
Modası geçmiş bifokal ve trifokal camların yerini dolduran modern cam olarak progresiv camları gösterebiliriz. Bu camları bifokal camlardan ayıran en önemli nokta uzak ve yakın noktalar arasındaki geçişlerin inanılmaz derecede yumuşak ve görünmez olmasıdır. Bu camlarda belirli bir diyoptri bulunmaz. Bunun yerine kendi optik karakteristiği olarak yeteneğini cam yüzeyinin işleniş geometrisinden alır. Cam üzerindeki tüm değişiklikler çok yumuşak olarak gerçekleşir ve dışarıdan bakıldığında kesinlikle belirgin bir değişiklik göze çarpmaz.
.
Progresiv camlarda yakın ve orta mesafede görüş alınması cam yüzeyinin özel biçimlerde şekillendirilmesiyle mümkündür. Bu şekiller mikroskobik ölçülerdeki tepecikler ve kanallardan oluşur. Bu mikroskobik alanlardan yansıyan görüntü nerdeyse normal bir gözün geçişini sağlar. Bu kanallar camın orta kısmının hemen altından başlayarak aşağıya burun yönüne doğru inmeye devam eder. Camın üst kısmında, yani orta mesafe görüş alanında bu kanallar çok sık ve dardır ancak aşağıya okuma alanına indikçe daha da genişler. Böylece göz yapay olarak doğal refleksindeki işlevi yapmaya çalışarak en iyi görüntüyü alır
.
Progresiv camlarda segmentler arası geçişler belli olmadığı için yalnızca görsel konforu sağlamakla kalmaz aynı zamanda estetik olarak da avantaj sağlar. Yaşınız hakkında kimse hiçbir şey söyleyemez, dışarıdan bakıldığında gözlerinizin formu doğal görünür ve hatta bu camları boyatarak tıpkı bir güneş camı gibi de kullanabilirsiniz.
 
     
 
 
 
     
.
.
Progresiv camların rahatlığı da, başarısı da onu yaratan teknolojiye bağlıdır. Camın yüzeyinin kusursuz şekilde işlenmesini sağlamak kusursuz çalışan makine ve ekipman gerektirir. Son teknolojinin eseri makinalar ve iyi kalite hammadde hatasız ve daha berrak görüşe sahip camlar demektir. Ve bu alanda hergün daha iyiye doğru yeni bir gelişme yaşanmaktadır. Her marka progresiv camın yaratıldığı teknolojiden dolayı kullanıcıda uyandırdığı konfor hissi de farklı olacaktır.
.
Progresiv cam imalatçılarının geliştirmek için üzerinde en çok çalıştıkları konu daha geniş kanallı camlar üretebilmektir. İlk yapıldığında progresiv camlar çok dar kanallara sahipti. Bu da demektir ki, sahip olduğu görüş alanı yönünden her çerçeveye uymuyordu. Camın çerçeveye takılması esnasında olabilecek en ufak bir kayma dahi berrak görüşü engelliyordu. Bu yüzden başlangıçta çok kişinin şikayet ettiği bu camlar gelişmelere paralel olarak gerektiği şekilde kullanıcılara tanıtılamadı ve bifokal camlar hala popüler kaldı.
.
Progresiv camlar üzerinde oluşan her yenilik kullanıcının biraz daha konforlu görüş sağlaması içindir ve kaliteli bir camda konforun bedeli hiç de ucuz olmayabilir. Bununla beraber her konuda olduğu gibi ürün ne kadar iyi olursa olsun son aşamada gerçek işlevini gerektiği gibi yerine getirebilmesi onu çerçeveye takan kişinin konusunda ne kadar profesyonel olduğuna bağlıdır. Öyle ki günümüzde modaya bağlı en küçüğünden en büyüğüne kadar en ekstrem biçimlerde çerçeveler üretilmekte ve bunları satın alanlar hiçbir sınırlamaya tabi olmadan tüm camları kullanmak istiyorlar. Bu gibi durumlarda en iyi görüşü almak üzere ne çeşit bir progresiv cam seçilebileceği önerisi bu profesyonellerden gelir. Yanlış bir progresiv cam seçimi camın asıl görüş bölgesinin kesilerek çöpe gitmesine sebep olabilir.
 
Progresiv cam satın almak, hem camı hem de takılacağı çerçeveyi nereden ve nasıl alacağınız konusunda hassas kararlar gerektirir.  Camların çerçeveye takılmasından önce kullanıcının pupila mesafesi veya yüz şekli gibi önemli ölçümlerinin deneyimli elemanlar tarafından alınması ve kesim aşamasında da tekrar kontrol edilmesi gerekir. Yine de seçeceğiniz camın üretildiği teknoloji bu ölçümlerin hepsini gereksiz birer ayrıntı kılabilir.
.
 
 
 
   
.
Günümüzde hala progresiv camların ilk prototipleri diyebileceğimiz kadar eski teknoloji ürünü ilk versiyonları ve uzay teknolojisi ile üretilmiş geniş kanallı modern versiyonları bir arada satılmaktadır. Eski ürünleri pazara sokmayan gelişmiş ülkelerde kullanıcılar genellikle eski bifokal camları yerine progresiv camları tercih ediyorlar ve oldukça da memnun kalıyorlar. Bununla birlikte daha geniş kanala sahip progresiv camlar montaj sırasında küçük hataları tolere edebilmektedir. Eğer progresiv cam kullanıyorsanız artık yaşa bağlı görme kusurlarından oluşan rahatsızlıkların tümüne elveda diyebilirsiniz.
 
 
......... BİFOKAL ve TRİFOKAL CAMLAR
Geçmişte ilk çok odaklı camlar bifokal camlardı. Bu camlar adından da anlaşılacağı gibi yalnızca iki farklı odak noktasına sahipti. Asıl odak noktası camın kendi tarafından sağlanıyordu ve okuma bölgesi ise camın alt bölümünde buruna yakın bir alanda bulunmaktaydı. Bu alan farklı şekillerde imal edilebiliyordu. En sık kullanılanı at nalı şeklinde, üzeri düz veya bombeli ve 25-35 mm genişliğindeydi. Bazen aynı ölçüde yuvarlak şekilde olanı da bulunabilir. Bu camların aynı zamanda “full-segment” denilen ve camın tüm alt kısmını kaplayan şekilde olanları da bulunmaktadır.
.
Bifokal camlar, uzak ve yakın mesafeler için tek gözlük kullanmayı imkanlı kılar. Bununla birlikte bu camların birçok dezavantajı da bulunmaktadır. Gözler uzak noktadan yakındaki nesneye geçerken geçiş noktasında oluşan görüntü gerçekten çok rahatsız edici olabilir. Bir diğer nokta da bakılan nokta kitap okunacak kadar yakında veya ufuk çizgisi kadar uzakta olmamalıdır. “Uzak” ve “yakın” olarak adlandırılan mesafeler ortalamalarda olmalıdır ve bifokal camlar bazı dioptrilerde yapılmaz.
 
     
 
     
     
 
     
     
 
     
Estetik açıdan bakıldığında bifokal camlar, karşıdan bakıldığından yakın görüş alanıyla camın birleşim yeri oldukça belirgin olduğundan göze hoş görünmez. Okuma gözlükleri yaşla ilgili olarak kullanıldığından bu camlar derhal yaşınızı ele verir. Bunun yanı sıra dışardan bakıldığında segment içinde gözün görünüşü tıpkı bir büyüteçten görüldüğü gibidir. Dolayısıyla bu camlar asla estetik değildir.
Bu kadar farklı dezavantajlarına rağmen bifokal camlar hala oldukça talep görmektedir ve çok yüksek adetlerde üretilmeye devam etmektedir. Bunun sebebi insanların kötü ürüne duydukları sempatiden değil, bu ürün yerine kullanılan yeni tip camların gerektiği şekilde tanıtılmamasından veya alışkanlıkların kolay kolay terk edilememesinden kaynaklanmaktadır.
.
Trifokal camlar kısmen bifokal camların negatif yanlarını gösterir. Trifokal camlarda asıl odak noktası üzerinde fazladn bir orta segment alanı bulunur. Bu segmentin asıl segmentten daha az diyoptrisinin olması sebebiyle orta mesafelerde berrak bir görüş alınmasını sağlar. Orta segmentin derecesinin düşük olması görüşü kötüleştirmez aksine yakın ve uzak mesafeler arasına giren ekstra bir orta mesafe noktası ile görüntü daha da iyileştirilir. Bunun dışında trifokal camlar bifokal camların tüm diğer dezavantajlarını taşırlar.
İlerlemenin bir adımı olarak günümüzde geçişleri görünmeyen yuvarlak segment bifokal camlar yapılabilmektedir. Ancak bu camlar yine de bifokal camların eksikliklerini gidermez.
 
 
Copyright © 2010
Net Optik Ürünleri ve Tekstil San.Ltd.Şti.